Disclaimer

Disclaimer voor https://ochun.shop

Ochun BV (Kamer van Koophandel: 62136305), hierna te noemen Ochun, verleent u hierbij toegang tot https://ochun.shop en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Ochun behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Ochun spant zich in om de inhoud van https://ochun.shop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op https://ochun.shop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ochun BV.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://ochun.shop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Ochun.Voor op https://ochun.shop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ochun nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ochun BV.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ochun BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.